varma golv utan golvvärme

Varma golv utan golvvärme

Längtar du efter varma golv? Att ha golvvärme hemma är något många njuter av och som ger ett stort värde till boendet. Utöver att bidra till livskvalitet i hemmet gör det också god nytta, eftersom värmen håller golvytan torr i utsatta utrymmen som badrum och hall. Dock är det är stor investering att lägga golvvärme, varför man oftast gör det i samband med en större renovering där rummet för en tid blir obrukbart. Infravärmepaneler är därför en otroligt enkel lösning som inte kräver ingrepp i golvet. Genom att montera våra infrapaneler i taket får du en mycket enklare lösning till väsentligt lägre kostnad.

Förebygger fuktproblem som mögel & svamp
Infravärmepanelerna lagrar värme i utrymmets ytor och gör det svårt för fukten att få fäste.
Uppvärmda golv utan kostsamma ingrepp
Placerade i taket strålar infravärmen ner och lagrar värme i golvet, som sedan stiger och värmer luften i rummet.
Helt ljudlös värmekälla som ger harmoni
Panelerna arbetar helt ljudlöst och bidrar till en lugn och harmonisk innemiljö.
Värmelagring som leder till besparingar
Eftersom att värmen lagras i rummets ytor försvinner den inte ut med luften utan blir kvar längre i rummet. Det krävs alltså mindre energi för samma värmekänsla.
Ingen service eller underhåll krävs
Panelerna innehåller inga rörliga delar som behöver servas. Designen gör att underhållet reduceras till en lätt fuktad trasa.
Hälsosammare inomhusluft
Panelerna använder inte luften som lagringskälla och därför blir dammet kvar på sin plats istället för att yra runt i rummet.

Våra paneler monteras i taket eller på väggen och kopplas till en digital termostat. Infravärmen strålar sedan från panelerna och ner i golvet, som värms upp och sprider värmen vidare uppåt i rummet. Det unika med infravärme är värmeöverföringen, strålningen, som strålar över utrymmets ytor och material. Här är det alltså ytor som lagrar värmen, och inte luften. 

Golvet, väggarna och möblerna utsöndrar sedan i sin tur den ackumulerade värmen vidare ut i rummet och skapar en jämn och behaglig värme. Med luftburen värme är det svårt att uppnå känslan av varma golv, eftersom det alltid kommer att vara varmare högre upp då varm luft stiger. Oavsett hur varmt det är i rummet kommer golvet att kännas några grader kallare. Därför är våra värmepaneler ett jättebra komplement till annan uppvärmning i hemmet.

Läs mer i vår Kunskapsbank!