Vad skiljer infravärme från konvektionsvärme?

När man pratar om värmeöverföring så är konvektionsvärme det vanligaste sättet i våra hem. Men många vet inte om strålningsvärmens många fördelar. Vad är det egentligen som skiljer uppvärmningssätten åt?

Infravärme som värmekälla

Infravärme fungerar precis likadant som solens strålar. Den värmer allt som den möter i ditt hem: vägg, golv, möbler etc. Dessa föremål kan lagra värme mycket längre än luft. Olika material absorberar värme olika bra. Exempelvis tar en soffa lite längre tid att värma upp, men den håller också värmen längre. Så snart materialet i huset är varmare än den omgivande luften avges värme. Luften i rummet känns då väldigt frisk och behaglig.

Infravärme(Strålningsvärme)

 • Lagrar värme i ytor och material
 • Ger en värme som känns omedelbart
 • Värmen “studsar” i rummet
 • Mindre damm i luften
 • Bättre luftfuktighet
 • Energieffektivt
 • Ger varma golv 
 • Ej skrymmande- monteras i taket
skillnaden mellan infravärme och konvektionsvärme

Effekten på inomhusklimatet

Eftersom alla rummets ytor värms upp, så kommer värmen från alla delar av rummet, även från hörnen. När infravågorna värmer upp väggar, tak och golv sugs fukten från väggen ut i luften. Därmed bekämpas både mögel och fukt, samtidigt som du får en hälsosammare luftfuktighet i luften som du andas.

Leder till besparingar

Rumstemperaturen kan sänkas med 2 – 4 ° C för att fortfarande ha samma värmekänsla som vid  konvektions-uppvärmning. (Jämför gärna när solen lyser gentemot att den går i moln). Eftersom du kan sänka din rumstemperatur sparar du energi och därmed också din energikostnad. Dessutom stannar dammet på golvet där det ska vara, vilket ger ett mycket bättre inomhusklimat. Fördelarna med infravärme som värmekälla är alltså många. Trots det är konvektionsvärme den vanligaste värmekällan i hemmen.

element

Konvektionsvärme

Konvektionsvärme är en primär värmekälla i väldigt många hus. Det är ett värmesystem där man bränner olja, gas eller pellets. Det kan också vara olika typer av värmepumpar som exempelvis bergvärme, luft-vatten- eller frånluftsvärmepump. De har alla gemensamt att de värmer vattnet i husets värmepanna, som leds genom värmerör ut i huset. 

Konvektionsvärme som värmekälla

Vattnet värmer i sin tur upp den omgivande luften, som sedan stiger upp mot taket. Den uppvärmda luften flyttar sig sedan till andra sidan av rummet, och sjunker sedan mot golvet när den kyls ned. Luften rinner sedan över golvet tills den värms upp och stiger igen. Nu börjar cirkulationen. Miljoner dammpartiklar virvlas upp och sätter sig på slemhinnorna, vilket innebär att de blir uttorkade och att vi upplever luften som torr. Den cirkulerande luften når inte rummets hörn; de kan därför blir en tacksam plats för mögelutveckling.

Luftvärme (Konvektionsvärme)

 •     Lagrar värme i luften
 •     Värmen cirkulerar
 •     Ger dammig och torr luft
 •     Kräver hög luftvärme för att uppnå varma golv
 •     Utrymmeskrävande
 •     Höga anskaffningskostnader
 •     Höga underhållskostnader
 •     Höga installationskostnader 

Dimensionera rätt

Det är viktigt att ha koll på dimensioneringen när du beställer infravärmepaneler. Har du en för svag panel till ett för stort rum kommer panelen inte att orka värma upp rummet och energibesparing uteblir. Därför måste du anpassa valet av panel efter hur stort ditt rum är och hur bra isolerat rummet är.

Följ panelens uppvärmningsyta

Infravärmepanelens uppvärmningsyta beskriver hur stor del av rummet panelen kan värma upp. Överskrid inte denna.

Det kan vara frestande att ta en panel med uppvärmningsyta på 1-4 m² till ett rum på 5-6 m². Men det är viktigt att följa panelens maximala kapacitet, annars kommer den inte att orka värma rummet och du blir troligtvis besviken för att det känns som att panelen inte fungerar.

Välj istället en starkare panel med större uppvärmningsyta eller sätt in flera paneler i rummet så kommer det att fungera toppen!

Tänk på isoleringen

Ska du installera infravärme i förrådet, källaren eller badrummet? Tänk då på att dessa utrymmen har sämre isolering och påverkar därför valet av panel. Sämre isolering minskar panelens uppvärmningsyta så gå gärna efter tabellen om watt-styrka när du är ute efter paneler till sämre isolerade utrymmen.

Lathund för dimensionering

Bra isolerad villa, fastighet

Bra isolerade våtutrymme

Sämre isolerad t.ex. sommarstuga, förråd

Uterum med isolerat golv och isolerat tak

Inglasade balkonger med isolerat golv

Oisolerade utrymmen med täta väggar och tak

Takhöjd max 2.4 m 

Takhöjd max 3.5 m

60 Watt / m2
80 Watt / m2

80 Watt / m2

100 Watt / m2

100 Watt / m2

120 Watt / m2

120 Watt / m2

150 Watt / m2

150 Watt / m2

200 Watt / m2

200 Watt / m2

250 Watt / m2