Så ger våra paneler besparingar

Så ger våra paneler besparingar

För många kännetecknas infravärme av den där röda värmelampan på uteserveringen, som blir flera hundra grader varm. Infravärmelamporna är vanliga i sådana miljöer och fungerar med samma sorts värmeöverföring, men där slutar också likheterna mellan dem och våra infravärmepaneler.

Våra paneler är nämligen lågtempererade, vilket innebär att temperaturen på ytan bara blir ca 70°c, samt styrs de med fördel av en digital termostat som automatiskt säkerställer önskad temperatur.

  • Lågtempererade paneler
  • Värmer upp ytor- värmen lagras i rummet
  • Värmen åker inte ut genom ventilationen i samma utsträckning
  • Mindre energi krävs för att hålla önskad temeratur
spara

 

Skillnaden är värmeöverföringen

Det som skiljer infravärme från konvektionsvärme, är just sättet som värmen överförs. Konvektions-värmen använder den omkringvarande luften för att lagra värmen, vilket gör att värmen sprider sig bra i öppna ytor, men den far också väldigt enkelt ut genom öppna dörrar, fönster och ventilation. Detta innebär att ny luft hela tiden behöver värmas upp för att hålla temperaturen uppe.

Kräver mindre energiomsättning

Med infravärme som uppvärmning sker lagringen i ytor, material och människor. Detta känner man tydligt av när man sitter ute i kylan under en infraröd lampa. Det innebär att värmen lagras i rummets ytskikt, alltså väggar, golv och möbler. Dessa fungerar sedan som egna värmekällor för rummet. Detta gör att du får en ökad värmekänsla och kan sänka gradantalet inomhus, men ändå uppleva samma temperatur som vid konvektionsvärme.

Värmen sitter i väggarna

Även om luften byts ut så kommer inte värmeskillnaden att bli så stor, och därmed kommer inte panelerna att behöva arbeta lika mycket för att hålla önskad temperatur. I ett rum som är rätt dimensionerat kommer inte panelerna att behöva arbeta mer än ca halva tiden, medans el-radiatorer behöver vara igång i stort sett konstant. Tack vare den unika värmespridningen behöver en infrapanel inte vara lika aktiv som ett vanligt element för att uppnå samma inne-temperatur. Detta ger en betydligt mycket lägre driftkostnad. 

Räkneexempel

Om vi räknar på vår CTB 450, som värmer ett inomhusrum upp 7.5 m2 (med god isolering) så drar den 450 W i timmen, vilket är 0.45 kWh.

Om vi räknar på att panelen behöver vara igång hela dygnet (vilket i verkligheten är troligare halva tiden) så skulle detta bli 10,8 kWh och räknar vi på ett kWh pris på ca 1,50 inkl skatter så blir det ca 16 kr/dygn.
Delar vi detta med hälften (då panelerna i snitt är igång halva tiden) så blir det 8kr för 24 timmar.

Dimensionera rätt

Det är viktigt att ha koll på dimensioneringen när du beställer infravärmepaneler. Har du en för svag panel till ett för stort rum kommer panelen inte att orka värma upp rummet och energibesparing uteblir. Därför måste du anpassa valet av panel efter hur stort ditt rum är och hur bra isolerat rummet är.

Följ panelens uppvärmningsyta

Infravärmepanelens uppvärmningsyta beskriver hur stor del av rummet panelen kan värma upp. Överskrid inte denna.

Det kan vara frestande att ta en panel med uppvärmningsyta på 1-4 m² till ett rum på 5-6 m². Men det är viktigt att följa panelens maximala kapacitet, annars kommer den inte att orka värma rummet och du blir troligtvis besviken för att det känns som att panelen inte fungerar.

Välj istället en starkare panel med större uppvärmningsyta eller sätt in flera paneler i rummet så kommer det att fungera toppen!

Tänk på isoleringen

Ska du installera infravärme i förrådet, källaren eller badrummet? Tänk då på att dessa utrymmen har sämre isolering och påverkar därför valet av panel. Sämre isolering minskar panelens uppvärmningsyta så gå gärna efter tabellen om watt-styrka när du är ute efter paneler till sämre isolerade utrymmen.

Lathund för dimensionering

Bra isolerad villa, fastighet

Bra isolerade våtutrymme

Sämre isolerad t.ex. sommarstuga, förråd

Uterum med isolerat golv och isolerat tak

Inglasade balkonger med isolerat golv

Oisolerade utrymmen med täta väggar och tak

Takhöjd max 2.4 m 

Takhöjd max 3.5 m

60 Watt / m2
80 Watt / m2

80 Watt / m2

100 Watt / m2

100 Watt / m2

120 Watt / m2

120 Watt / m2

150 Watt / m2

150 Watt / m2

200 Watt / m2

200 Watt / m2

250 Watt / m2