Placering av InfraCenters infravärmepaneler

Infravärmepaneler är en otroligt effektiv värmekälla som har många fördelar. Vi vill såklart att du ska få optimal effekt av dina paneler, och vill därför tipsa om hur du placerar dem på bästa sätt.

Ser du till att infravärmepanelerna är jämnt utplacerade i rummet, utan närliggande hinder, kan du njuta av jämn och behaglig värme i lugn och ro. Ett säkert kort är att montera infravärmepanelerna i taket för att lättare få effektiv spridning av värmevågorna på behagligt avstånd.

placering infravärmepaneler

Tak eller väggmontering

Det är i princip ingen skillnad på infravågornas räckvidd vid placering på väggen eller i taket. Normalt får man något bättre spridning av värmen när infravärmepanelerna placeras i taket. Eftersom rummets möbler då inte hindrar infravågorna på samma sätt som när vågorna sprids i sidled. Skillnaden mellan tak- och väggplacering är egentligen inte så stor, båda går utmärkt!

Max tre meter från golvet

När du monterar infravärmepaneler i taket ska du säkerställa att takhöjden inte är mer än 3 meter. Vid högre takhöjd behöver du ha fler antal infravärmepaneler eller infravärmepaneler med mer wattstyrka. Alternativt kan infravärmepanelerna hängas ner i en vajer för att komma närmare golvet.

Max tre meter från golvet
Max tre meter från golvet
Häng inte panelerna mitt emot varandra
Häng inte infravärmepanelerna mitt emot varandra
Du får något bättre värmespridning om panelerna placeras i taket
Få en jämn värme i hela rummet

Rikta mot kalla ytor

Om rummet består av stora fönster eller kalla ytterväggar ska du alltid försöka placera infravärmepanelen i taket nära de kallare ytorna. Infravärmepanelen värmer då lättare upp fönstret och ytterväggen och förhindrar kallras. Vill du hellre hänga infravärmepanelen på väggen ska du placera den på en innervägg som är placerad mitt emot en yttervägg. Eftersom ytterväggar alltid är kallare än innerväggar är det optimalt om infravärmepanelen kan ”se” ytterväggen och rikta infravågorna mot den.

Inte mitt emot varandra

Undvik att placera infravärmepaneler mitt emot varandra. Särskilt om väggarna är närmare varandra än 3,5 meter. Panelerna kommer att börja värma varandra och det kan leda till att de blir upphettade och stänger av sig för tidigt.

Fri yta runt panelerna

Placera aldrig en infravärmepanel bakom ett hinder så som möbler eller liknande. Då blockeras värmevågorna och det blir inte lika varmt i rummet. Ingenting bör vara närmare än 70 cm från infravärmepanelen.

Avstånd

Även om InfraCenters infravärmepaneler bara blir runt 70°c i yttemperatur rekommenderar vi att aldrig installera panelen för nära där människor ofta sitter. Det kan bidra till en falsk värmeupplevelse eftersom det kommer kännas för varmt när man sitter precis intill panelen och sedan upplevas som svalt när man går en bit bort. Av att sitta för nära en värmekälla kan vissa ibland uppleva huvudvärk efter ett tag. 

Undvik hörn

Undvik att placera infravärmepanelerna nära ett hörn. Det leder nämligen till att infravågorna inte sprids lika effektivt i rummet.

Fäst panelerna på vägg eller i tak
Fäst panelerna på vägg eller i tak
Ha fri yta runt panelerna
Ha fria ytor runt panelen
Placera panelerna nära kalla ytor
Placera panelerna nära kalla ytor

 

Hall och långsmala rum

I långa utrymmen som hall eller smala rum på över fem meters längd får du bättre effekt med 2 små infravärmepaneler istället för 1 stor. Även om en stor infravärmepanel normalt sätt uppfyller effektbehovet är det i detta fall bättre att installera två mindre infravärmepaneler. Då täcker du upp alla ytor i rummet, precis som när du vill sprida ljusflödet i rummen jämnt. Med en stor panel i ett långsmalt rum är risken stor att du får ojämn värme.

Tänk på watten

Du bör ej koppla fler än sex infravärmepaneler till samma säkring. Vanliga standardsäkringar på 10 ampere klarar upp till 2300 watt. Så om du väljer ett av våra största produktpaket behöver du troligen dela upp panelerna på två olika säkringar.

Formel för uträkning:

P = U*I (Effekt = Spänning * Ström)
2300W = 230V * 10A

Placering av termostater

Placera en termostat i varje rum som du har infravärmepaneler i. Helst i en neutral zon som är fri från direkt solljus. Tänk även på att det bör vara max sex meter mellan termostaten och mottagaren för att de ska kunna kommunicera ordentligt.

Montera på innerväggen

På en innervägg, mellan 1-2 meter över golvet får termostaten en rättvis uppfattning av värmen i rummet. Placerar du den på en yttervägg riskerar den att överkompensera och göra rummet för varmt. Det är även viktigt att se till att sensorn på termostaten inte skyms.

Undvik att placera nära värmekällor

Placera inte termostaten i direkt solljus eller nära andra värmekällor i huset. Eftersom det är termostaten som känner av temperaturen i rummet och anpassar infrapanelernas aktivitet därefter vill du inte att termostaten ska få en falsk uppfattning om värmen i rummet. Samma reaktion kan uppstå om du placerar termostaten mitt emot en panel. Då värmer panelen upp termostaten och den tror att det är varmare i rummet än vad det egentligen är. Det går bra att montera termostaten mitt emot en panel om avståndet är mer än tre meter.