Integritetspolicy

Integritetspolicy


Här berättar vi hur vi hanterar personuppgifter. Skulle du vilja korrigera eller radera informationen så kontaktar du oss så klart.

ImageImage

Den 25 maj 2018 började den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) EU 2016/679 att gälla. Företaget har därmed utsett en Personuppgiftsansvarig (Dataskyddsombud) för både moderbolaget och samtliga dotterbolag vars roll är att säkerställa att GDPR-bestämmelserna efterlevs, att personalen är informerade om sina rättigheter och att rapportera ev. avvikelserna till moderbolagets ledning.

 

De personuppgifter vi samlar in


Syftet med behandling av dina personuppgifter hos InfraCenter Sverige AB (Organisationsnr: 556842-1811) är:

- Kunna leverera de varor du köper på www.infracenter.se (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

- Identifikation och ålderskontroll.

- Hantering av betalning

- Hantering av eventuella reklamations- och garantiärenden

- Personuppgifter kan vara inkluderade i offerter, affärsrelaterade handlingar, avtal och dyl för att möjliggöra hantering av projekt, arbetsorder, fakturor, osv.

 

Personuppgifter som samlas in är:

- Personnummer
- Kontaktuppgifter (exempelvis adress, e-post och telefonnummer)
- Betalningshistorik
- Betalningsinformation
- Köpinformation (exempelvis vilken vara som har beställts)
 

Laglig grund


Fullgörande av köpeavtalet. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

 

Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde


För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer InfraCenter Sverige AB att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

 

Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig


Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att ett företag är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar. Tex. Klarna, Svea Ekonomi, Paypal, mfl. som samlar in personuppgifter om dig i samband med betalning. Dessa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifterna enligt deras egna villkor. 
3) Företag som fraktar dina varor till dig. 
4) Omdöme tjänster såsom Reco.se. Efter köp kan du få ett mejl där du har möjlighet att lämna omdöme på oss.

 

Lagringsperiod


Vi sparar bara personuppgifter så länge det är nödvändigt, därefter raderas de.

 

Dina rättigheter


Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering:

Du har rätt till att få dina uppgifter raderade. Vi kommer då att plocka bort alla dina personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

 

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

 

Berättigat intresse:

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

 

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer då inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det redan lämnande samtycket. Vi kommer däremot inte att komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

 

Säkerhet

Koncernen använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet att våra system är säkra och skyddade

 

Cookies


Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare.

 

Vilka cookies används hos oss?

De flesta av de cookies vi använder oss av raderas automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (vid sessionens slut). Därför kallas de för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att vi ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på hela webbplatsen. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar.

 

 

Finns det också cookies från tredje part (så kallade tredje part cookies)?

InfraCenter Sverige använder några reklampartners som bidrar till att göra våra erbjudanden och webbplats mer intressant för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbplatsen. Dessa cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller näst intill enbart helt anonyma data. Detta kan till exempel vara uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes på och så vidare. I detta sammanhang registrerar en del av våra partners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som anpassats efter dig och dina intressen.

 

Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in i din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker. På så sätt förhindrar du att cookies sparas på din dator i framtiden. Om du endast vill acceptera InfraCenter Sverige AB cookies, men inte de från våra leverantörer och partners, kan du ändra inställningen i din webbläsare till ”Blockera cookies från tredje part”. I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort de du redan har.

 

Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi oss av så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics.

 

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics gör det möjligt för oss att samla in och analysera data. Vi använder Google Analytics för ta emot information om hur användare hittar vår webbplats och hur de använder den. Google Analytics hjälper oss att förbättra vår webbplats och säkerställa att vår webbplats möter användarnas behov.
Google Analytics ger oss tillgång till anonym information om antal besökare på webbplatsen samt vilka sidor de besöker. Vi lämnar inte ut någon personlig identifierbar information från cookieanvändningen till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss reklamkampanj. Den tid som cookien lagras varierar från några dagar till ett drygt år, beroende på hur ofta användaren besöker vår Webbsida.

 

För mer information, kontakta InfraCenter Sverige AB Personuppgiftsansvarig (Dataskyddsombud) på epost gdpr@infracenter.se eller skriva ett brev till GDPR Infracenter Sverige AB, Stora Åvägen 21, 436 32 Askim Niklas Eriksson VD InfraCenter Sverige AB

Copyright © 2024 Infracenter Sverige AB