Garanti

Värmepaneler från InfraCenter är anpassade för det nordiska klimatet och är ett av de mest hållbara alternativen på marknaden. Med en livslängd på 30-40 år kan du känna dig trygg med dina nya värmepaneler.

Villkor

InfraCenters produktgarantier gäller enbart för produkter som är sålda av InfraCenter Sverige AB på den ursprungliga installationsplatsen installerad av behörig fackman enligt tillhörande anvisningar.

Privatkund

Nedan beskriver vilken garanti som gäller för respektive produktmodell i vårt sortiment.

Lite/LT

Tre års produktgaranti. 

Premium/PR, Compact/CT, Picture/PI, Mirror Clear/MC, Mirror Tinted/MT, Blackboard/BL, Towel Heater/TH, Aluminium/AL

Tio års produktgaranti.

 

Vidare gäller detta för samtliga produkter

  • Garantin gäller endast på den ursprungliga installationsplatsen, flyttas produkten till annan adress gäller inte garantin.
  • Garantitiden gäller från och med InfraCenters fakturadatum.

Garanti på tillbehör och termostater

Tillbehör och termostater omfattas av den lagstadgade reklamationsrätten på upp till 3 år för materialfel.

termostat-kategori
värme för lager

Företagskund

Nedan beskriver vilken garanti som gäller för respektive produktmodell i vårt sortiment.

Lite/LT

Tre års produktgaranti. 

Premium/PR, Compact/CT, Picture/PI, Mirror Clear/MC, Mirror Tinted/MT, Blackboard/BL, Towel Heater/TH, Aluminium/AL

Tio års produktgaranti.

 

Vidare gäller detta för samtliga produkter

  • Garantin gäller endast om installationen är fackmannamässigt utfört av registrerad elektriker och enligt tillhörande anvisningar.
  • Produkten får inte vara installerad i särskilt utsatt miljö utan ska installeras i miljö avsedd för skyddsklassen för produkten och garantin gäller endast på den ursprungliga installationsplatsen.

Garanti på tillbehör och termostater

Tillbehör och termostater omfattas av den lagstadgade reklamationsrätten på upp till 3 år för materialfel.