Infravärme för Bostadsrättsförening

Användningsområdena för infravärmepaneler är stora och till skillnad från värmepumpar och vanliga element, så kan de placeras nästintill osynligt tack vare sin smarta design.

Trivsel är viktigt för ett boende, och genom att investera i bra värmelösningar för exempelvis uteplatser och allmänna ytor kan man tillföra ett extra värde i bostadshuset. 

Planerar er bostadsrättsförening för balkongbygge? Eller har ni uteplatser som skulle gynnas av uppvärmning för att kunna användas i större utsträckning?

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan skapa värmelösningar för er bostadsrättsförening!

Utvalda produkter